Håndball

Sparebanken Sør og Hisøy IL Håndball forlenger samarbeidet

Sparebanken Sør har gjennom flere år støttet Hisøy IL Håndball og nå er samarbeidet forlenget. Sparebanken Sør ønsker å favne bredt og å være en bank for alle. Vi er opptatt av at landsdelen vår skal være et godt sted å bo og arbeide. Derfor støtter vi aktiviteter som skaper engasjement, samhold og utvikling i

Sparebanken Sør og Hisøy IL Håndball forlenger samarbeidet Read More »

Årsmøte Hisøy Håndball 2022

Årsmøte avholdes onsdag 2. mars kl 19:00 – 21:00 på Sandvigen fort Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste2. Velge dirigent, referent, stemming/taletid og underskrift protokoll3. Godkjenne de stemmeberettigede4. Behandle Årsmelding for 20215. Gjennomgå regnskap 20216. Vedta Budsjett for 20227. Fastsette kontingentsatser for sesong 2022/238. Valg av styrerepresentanter for HIL Håndballstyre 2022/20239. Innkomne forslag/saker (for å ha stemmerett må en ha fylt 15 år og være medlem i Hisøy IL Håndball – dvs. vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent).

Årsmøte Hisøy Håndball 2022 Read More »

Skroll til toppen