Håndball

Årsmøte Hisøy Håndball 2022

Årsmøte avholdes onsdag 2. mars kl 19:00 – 21:00. Vanlige årsmøtesaker, saksliste kommer senere. Innkomne saker må være Håndballstyret i hende innen onsdag 16.02. Hvilken form møtet vil ha (fysisk, digitalt, blanding) blir avgjort senere.

Rull til toppen