Årsmøte i Hisøy IL Fotball

Årsmøte i Hisøy IL Fotball er utsatt til 20.03.2024, kl. 18:00 på klubbhuset.

Saksliste

Sak 1: Registrere stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Gjennomgang av HIL Fotball Årsberetning

Sak 8: Gjennomgang av HIL Fotball regnskap for 2023

Sak 9: Behandle forslag og saker

Sak 10: Fastsette dugnadsnivå, medlemskontingent og treningsavgift

Sak 11: Behandle HIL Fotball budsjett 2024

Sak 12: Valg av nye styremedlemmer / utvalg / komiteer

Eventuelle saker som skal behandles sendes til leder@hisoyfotball.no innen 10.03.2024.

Sakspapirer vil være tilgjengelig på klubbhuset i forkant av møtet.

Skroll til toppen