Hisøy IL

Praktisk informasjon

Utvalg / Komiteer

Hisøy Idrettslag har ingen permanente utvalg eller komiteer utover det som eventuelt etableres i undergruppene. Ved enkelte anledninger kan det opprettes komiteer for å jobbe med større investeringer. Utvalg eller komiteer opprettes med medlemmer som har kompetanse innenfor de oppgavene man står overfor.

Ansatte

Hisøy Idrettslag har ingen fast ansatte, men har noen trenere og en klubbutvikler på kontrakt.

Kurs og Utdanning

Hisøy Idrettslag har ikke laget en oversikt over hvilke muligheter det er for å ta kurs eller utdanning gjennom klubben. Det er viktig at klubben kan bidra til kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre. Primært ligger dette ansvaret i undergruppene og er en aktivitet som det oppfordres til at man jobber med og formaliserer. Alle undergrupper kan søke HIL om å få dekket utgiftene til utdanning.

Medlemshåndtering

All medlemshåndtering, bortsett fra for trenings senteret håndteres i undergruppene. Det er undergruppene, via Årsmøte som fastsetter nivå på medlemsavgifter.

Idrettslagets totale medlemstall utarbeides en gang per år og rapporteres inn til Norges Idrettsforbund NIF  Medlemskapet skal være sporbart og mulig å dokumentere i etterkant.

Dugnad og frivillig arbeid

De aller fleste aktivitetene i Hisøy Idrettslag er basert på dugnad og frivillig arbeid. Det er primært undergruppene og deres ansvarsområde som definerer og kaller inn til dugnader blant medlemmene. Enkelte dugnader gir inntekter til gruppe eller lag innenfor gruppen og noen dugnader blir etablert ved behov, for eksempel vedlikehold av Hisøy IL / undergruppens fasiliteter og anlegg.

Politiattester

All undergrupper er ansvarlige for å innhente Politiattester
i henhold til Norges Idrettsforbund regler. Se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
for ytterligere informasjon.

 Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige
som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det
er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning
med politiattest:

 • Seksuelle overgrep mot
  barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 • Norsk idrett skal være et
  trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine
  barn.

Kommunikasjon

For at klubbdriften skal bli så
god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og
andre som klubben har en relasjon til. Formell kommunikasjon fra styret vil bli lagt ut på denne hjemmesiden.

Vedrørende kommunikasjon med media er det Hisøy Idrettslags leder som har hovedansvaret når det gjelder saker som omhandler klubben.

Undergrupper kan via leder, sportslig leder eller trenere fra ungdoms / voksent nivå kommentere sportslige prestasjoner eller
resultater. 

Arbeidsgiveransvar

Hisøy Idrettslag har ansatte på kontrakt og det hovedstyret som har arbeidsgiveransvar. 

Sikkerhetsarbeid – HMS

Hisøy Idrettslag har ansvar for at idrettsanleggene og utstyret i forbindelse med disse, er bygget og driftes i henhold til gjeldende regelverk.

Den enkelte utøver / bruker har selv ansvar for egen sikkerhet ved bruk av anleggene, og bør forsikre seg individuelt.

Undergruppene skal forestå enkel forsikring for den enkelte utøver, gjennom medlemskapet ol, slik at utøvere som skader seg kan få dekket enkel behandling.

Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år. 

Utøvere over 13 år  i følgende undergrupper er forsikret gjennom: 

Fotball – Norges Fotballforbund / If Forsikring, se https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Håndball – Norges Håndballforbund / Gjensidige, se; https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Anlegg og utstyr

Hisøy Idrettslag eier og driver følgende anlegg, inkludert tilhørende utstyr og inventar;

 • Kunstgressbanen (11er) og tribuner ved Hisøy Ungdomsskole
 • Kunstgressbanen (7er) langs veien ved Hisøy Barneskole
 • Klubbhuset, inkludert garderober og spinning sal ved Kunstgressbanen (11er)
 • Hisøy Treningssenter – del av Hisøy Ungdomsskoles bygninger
 • Fortet – Sandvigen Fort
 • Diverse utstyr til undergruppenes aktiviteter

Alle anlegg er opparbeidet gjennom dugnad, offentlige midler og midler hentet ut fra Hisøy Idrettslags drift.

Klubbfarger

Hisøy Idrettslags klubb farger er grønne trøyer, sorte bukser og grønne strømper. Treningsdrakter skal  ha grønne trøyer og sorte bukser, alternativt sorte trøyer og sorte bukser. Hvite trøyer kan benyttes i forbindelse med oppvarming.

Logo skal plasseres på venstre side foran på trøyer og  treningsdresser og på høyre ben på bukser og treningsbukser. 

På ryggen skal det trykkes Hisøy Idrettslag med navn på undergruppe under  «Hisøy IL» f.eks. Hisøy IL Håndball. 

Undergruppens hovedsponsor skal trykkes på bryst / mage på drakt og treningsdress. Øvrige sponsorer kan trykkes på armer, skuldre og rygg, under draktnummer. 

Hvert enkelt lag kan ha egen sponsor logo på shorts og treningsbukse.

Utmerkelser og æresbevisninger

Følgende medlemmer i Hisøy Idrettslag har mottatt æresbevisninger for deres bidrag i klubben:

 • Rolf Josephsen
 • Jon Solli
 • Roald Axelsen
 • Helge Åsen
 • Hans Petter Larsen
 • Kjell Øystein Larsen
Skroll til toppen