HISØY IL FOTBALL

kontaktpersoner

Funksjon Navn E-post Telefon
Leder Christian F. Hermansen leder@hisoyfotball.no 93217439
Kasserer Joakim Wagelid Nygård kasserer@hisoyfotball.no 91308595
Trenerveileder Pål Bertelsen bertelsen@live.no 99325596
Sportslig Leder Senior Jakob Rasmussen jakobtand@hotmail.com 46626293
Sportslig Leder Ungdom Børre Malvik malvik_borre@hotmail.com 92449250
Sportslig Leder Barn Jan Audun Andersen jaba1982@hotmail.com 98210612
Markedsansvarlig Sondre Trommestad sondre.trrommestad&hotmail.com 97568814
Ansvarlig Anlegg Ole Kristoffer Andersen olekristoffer.andersen@nov.com 90565885
Ansvarlig Bane / Klubbhus Terje B. Gundersen gundersenterje@hotmail.com 41269373
Ansvarlig Spillerovergang Hans Petter Larsen hanspetterlarsen@msn.com 98847736
Ansvarlig Medlemsregister Martin M. Johansen martin.marensius.johansen@gmail.com 48093365
Ansvarlig Kiosk Reidun Gjengedal gjengedal_32@hotmail.com 90209632
Ansvarlig Politiattester Malene Ettestøl 90171601
Skroll til toppen