KUNSTGRESSBANER

Kunstgressbaner

Hisøy Idrettslag eier og driver to kunstgress baner, en 7er bane som ligger ved Hisøy Barneskole og en 11er bane som ligger ved Hisøy Ungdomsskole. Begge banene benyttes til trening og kamp av fotballgruppa og begge banenene benyttes av Hisøy Skole i skole tiden. 

11er banen fikk nytt kunstgress med pad som underlag i august 2019, nytt dreneringsystem og bredere sikkerhet sone med gress. Spilleflaten er 106 x 60 m. Banen har tribune med tak og plass til ca 175 personer i tillegg til to garasjer for utstyr til banedrift.

7er banen ble bygget sommeren 2014. Spille flaten er 60 x 40 m.

Banene driftes og vedlikeholdes av fotballgruppa som disponerer en ATV, en traktor og diverse utstyr til vedlikehold, blandt annet brøyteskjær og fres til å montere på traktor for snørydding,samt diverese børster og harver for å kunne rense kunstgresset. I tillegg disponeres utstyr for å kunne drive vedlikehold rundt banene.

Skroll til toppen