HISØY IL HÅNDBALL

innmelding

Formell innmelding (og eventuell utmelding) i Hisøy IL Håndball skjer via Min Idrett (https://www.minidrett.no/), der foresatte må logge inn og registrere informasjon om spilleren slik at dette kan lagres i KlubbAdmin, klubbens verktøy for medlemsadministrasjon. 


Hvert lag har egne Facebook og/eller Spond-grupper og vedlikeholder egne laglister. Kontakt Oppmann/Oppkvinne for det relevante laget for å bli med. Kontaktinfo finnes under Kontaktpersoner.

instrukser for Trenere, Oppmenn og Kullkontakter

Rolle:           Trener
Ansvar:           Hovedansvar for det sportslige og håndballfaglige

 • Representere laget i Sportslig Utvalg (fra 11 år og oppover/stor bane)
 • Forberede hver trening
 • Delta på alle treninger og kamper
 • Lage en plan for progresjon og utvikling for sesongen. Legges frem for sportslig utvalg innen 1. nov
 • Utvikling av lag og spillere
 • Sette opp lag til kampene
 • Ta Trener 1 kurs hvis mulig

Rolle:          Oppmann
Ansvar:          Hovedansvar på administrative

 • Lage og sende ut alle informasjon som skal gå til spillere og foresatte
 • Ajourføring av laglister
 • Arrangere foreldremøter før seriestart og etter seriestart (2 pr sesong)
 • Føre oversikt på draktstørrelser og bestille drakter, dresser, utstyr osv gjennom materialforvalter, ved sesong start. Samle inn drakter på slutten av sesongen, leveres til materielforvalter.
 • Sørge for lisenser (13 år og eldre). Se www.handball.no.
 • Opprette egen konto for laget i samarbeid med kasserer. Sette penger inn her etter arr, og administrere kto.
 •  Ansvar for å arrangere lagets egne avslutninger, turer osv.
 • Påmelding til turneringer/arrangementer

Rolle:           Kullkontakt

Ansvar:           Hovedansvar for organisering av foreldre til arrangement osv

 • Organisere foreldre/foresatte til kiosk, sekretariat, dugnader osv ved kamper og andre arrangementer
 • Gjøre seg kjent med ”Kullkontaktens oppgaver” ved hall-arrangementer
 • Føre lister over hvem som deltar på ulike arrangement slik at oppgaver blir jevnt fordelt på alle
 • Kontakt mot arrangementansvarlige i Styret

 

Nyheter

Nyheter

Les mer

Kontakt­personer

Kontakt-personer

Les mer

Trenings­tider

Treningstider

Les mer

Instrukser

Instrukser

Les mer

Kamper og resultater

Kamper og resultater

Les mer
Skroll til toppen