Årsmøte i Hisøy IL Hovedstyre

Årsmøte i Hisøy IL Hovedstyre avholdes 06.05.2024 Kl.: 17:00 på Fortet

AGENDA

1 Godkjenne innkalling

2 Godkjenne sakslisten

3 Velge dirigent

4 Velge referent

5 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

6 Gjennomgang av alle undergruppers og hovedstyres regnskap +totalregnskap for hele klubben

7 Godkjenne budsjett

8 Årsberetning Hil hovedstyre

9 Vedta treningsavgift for alle undergrupper  for 2024 og 2025

10 Innkommende saker

11 Valg

Skroll til toppen