Hisøy IL

Årsmøte i Hisøy IL Hovedstyre

Årsmøte i Hisøy IL Hovedstyre avholdes 06.05.2024 Kl.: 17:00 på Fortet AGENDA 1 Godkjenne innkalling 2 Godkjenne sakslisten 3 Velge dirigent 4 Velge referent 5 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 6 Gjennomgang av alle undergruppers og hovedstyres regnskap +totalregnskap for hele klubben 7 Godkjenne budsjett 8 Årsberetning Hil hovedstyre 9 Vedta treningsavgift for […]

Årsmøte i Hisøy IL Hovedstyre Read More »

GAME Fri Fritid

Game Norge og Hisøy IL har sammen med Hisøy Skole startet et lavterskel gratis tilbud – «GAME Fri fritid» for ungdomsskole elevene. Vi takker for et supert samarbeid med skolen som både er veldig positive og engasjerte. Poenget med opplegget er, elevene skal ikke måles, eller behov for å presentere, variasjon og skal rett og

GAME Fri Fritid Read More »

Sparebanken Sør og Hisøy IL Håndball forlenger samarbeidet

Sparebanken Sør har gjennom flere år støttet Hisøy IL Håndball og nå er samarbeidet forlenget. Sparebanken Sør ønsker å favne bredt og å være en bank for alle. Vi er opptatt av at landsdelen vår skal være et godt sted å bo og arbeide. Derfor støtter vi aktiviteter som skaper engasjement, samhold og utvikling i

Sparebanken Sør og Hisøy IL Håndball forlenger samarbeidet Read More »

Skroll til toppen