Christian Jørgensen

Årsmøte Hisøy Håndball 2022

Årsmøte avholdes onsdag 2. mars kl 19:00 – 21:00 på Sandvigen fort Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste2. Velge dirigent, referent, stemming/taletid og underskrift protokoll3. Godkjenne de stemmeberettigede4. Behandle Årsmelding for 20215. Gjennomgå regnskap 20216. Vedta Budsjett for 20227. Fastsette kontingentsatser for sesong 2022/238. Valg av styrerepresentanter for HIL Håndballstyre 2022/20239. Innkomne forslag/saker (for å ha stemmerett må en ha fylt 15 år og være medlem i Hisøy IL Håndball – dvs. vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent).

Årsmøte Hisøy Håndball 2022 Read More »

Skroll til toppen