Årsmøte Hisøy Håndball 2022

Årsmøte avholdes onsdag 2. mars kl 19:00 – 21:00 på Sandvigen fort

Saksliste: 
1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Velge dirigent, referent, stemming/taletid og underskrift protokoll
3. Godkjenne de stemmeberettigede
4. Behandle Årsmelding for 2021
5. Gjennomgå regnskap 2021
6. Vedta Budsjett for 2022
7. Fastsette kontingentsatser for sesong 2022/23
8. Valg av styrerepresentanter for HIL Håndballstyre 2022/2023
9. Innkomne forslag/saker

(for å ha stemmerett må en ha fylt 15 år og være medlem i Hisøy IL Håndball – dvs. vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent).

Skroll til toppen