Informasjon om bruk av Hisøy IL Kunstgress

Hisøy IL Fotball har fulgt retnings linjene til FHI, NIF, NFF, Regjeringen og Arendal Kommune når det gjelder bruk av idrettsanlegg og kunstgresset vårt. Vi fikk beskjed onsdag 01.04.2020 om at alle kommunens utendørsanlegg, inkludert kunstgress ville bli åpnet for aktivitet. Det var en stund uklart om hva som lå i begrepet aktivitet og i går kom det klarer retningslinjer fra NFF. Det er lov å drive organisert aktivitet og hovedreglene er at man ikke skal være fler en fem personer i gruppe og at man skal holde 2 meters avstand eller mer. I tillegg er det lagt et par føringer som er breskrevet på NFF sin hjemmeside;

Koronavettregler

Det betyr at vi kan starte å trene med lagene, men reglene som er gitt skal følges. Under vanlig aktivitet bør det være voksne tilstede som kan være med å sørge for at smittevern reglene overholdes. Det er opp til trenere og lagledere å bestemme om de ønsker å starte opp trening og de må ha med nok voksne / foreldre under trening som kan være med å passe på at reglene blir fulgt.

Bildet i denne artikkelen kommer til å bli hengt opp på forskjellige steder rundt kunstgresset og det er viktig at voksne minner sine barn på hvilke regler som gjelder når de går en tur på banen for å sparke ball.

Skroll til toppen