Kjell Øystein Larsen hedret på NFF Agders Ledersamling

Mandag 2. mars 2020 ble det avholdt ledermøte i NFF Agder det ledere og representanter fra de fleste fotballklubber i Agder deltok. Foruten gjennomgang av årsberetninger, regnskap og diverese informasjon stod det utdeling av priser på agendaen.

Alle kretsmestere i fotball 2019 fikk sine pokaler og diplom og vår egen Kjell Øystein Larsen ble hedret med «Honorært Lederstipend» av NFF Agder. Kjella mottok et diplom, blomster og en sjekk av ukjent størrelse for sin innsats i Hisøy Idrettslag og i fotballen i Agder generelt. Veldig fortjent og en heder alle i Hisøy Idrettslag unner Kjella. Nedenfor følger juryens begrunnelse og denne ble lest opp før overrekkelse.

«Kjell Øystein Larsen har de siste 20-25 år vært synonymt med fotballgruppa til Hisøy IL. Kjella – som han kalles – begynte allerede i sine første år som seniorspiller å ta på seg oppgaver som trener i aldersbestemte klasser, materialforvalter, ulike verv og ikke minst som dommer.

Etter hvert som Hisøy IL fikk etablert kunstgress og klubbhus har Kjella vært å treffe der nærmest til alle døgnets tider, hele tiden villig til å dekke sine egne og andres oppgaver og forpliktelser i klubben. Det kan være opprydding på klubbhuset, pumpe baller eller ta trener-jobben for lag som mangler det.

Kjella er synonymt med bredde-perspektivet i fotballen.  Som trener på aldersbestemte nivå har han en egen evne til å inkludere alle i spillergruppen, uavhengig av sportslige eller sosiale forutsetninger. Han utøver fortsatt trenergjerningen, nå som hovedtrener for Hisøys B-lag i 6.div, et lag som ble etablert i 2018 og som nå består av nesten 30 spillere mye på grunn av Kjella. Han han vært kretsdommer i over 10 år, har dømt 3. divisjon og vært assistent-dommer i 2. div, og har også vært Hisøy’s dommerkontakt i mange år. Han nyter stor respekt blant klubbene i Arendals-området både som dommer og “fotballmenneske». Kjella har ikke bare vært engasjert i Hisøy-fotballen og dommergjerningen, han har også de senere år tatt et særskilt sosialt ansvar som bidragsyter i Arendal Gatefotball, ikke minst under fjorårets NM som ble arrangert i Arendal sentrum. På denne bakgrunn innstilles Kjell Øystein Larsen som kandidat til NFF’s Honorære lederstipend.»

Skroll til toppen