AGDERSVEIS AS blir hovedsponsor for Hisøy IL Fotball!

I dag er vi stolte av å ha inngått avtale med vår mangeårige samarbeidspartner Agdersveis AS som gjør dem til hovedsponsor for Hisøy IL Fotball i 2021. Hisøy IL Fotball har store planer om å utvikle klubben videre, både for barn, ungdom og unge voksne og samarbeidet med Agdersveis og bedriftens leder, Kjell Inge Askeland, er svært viktig for å nå våre mål. Kjell Inge nevner blant annet – «Agdersveis ser på Hisøy IL Fotball som en svært viktig bidragsyter i lokalsamfunnet på Hisøy og klubben drives på en veldig god måte som breddeklubb. Hisøy har blant annet som eneste klubb i Arendal kommune lag i alle gutteklasser fra G7 til senior og er i stadig utvikling også på jentesiden. Klubben har klart å balansere sportslig satsing med samfunnsnytte». Avslutningsvis nevner Kjell Inge også: «Det er i tillegg svært gledelig at to seniorspillere fra Hisøy IL Fotball gikk til Arendal Fotball før denne sesongen, og ble en del av A-lagstroppen til 2.divisjonsklubben». Dette er også utrolig gøy for oss på Hisøya og vi håper virkelig at Arendal Fotball fortsetter sin lokale satsing og blir så attraktive at talenter fra Hisøy som vil satse på fotball blir i byen.

Derfor kan vi konkludere at samarbeidet mellom Hisøy og Agdersveis er helt i tråd med Hisøy IL Fotballs visjon «Livslang idrettsglede» og vårt ønske om – Flest mulig, Lengst mulig, Best mulig. «At Agdersveis blir med oss som hovedsponsor / partner gjør oss i stand til å tilrettelegge enda bedre for alle fotball spillere i Hisøy IL Fotball, både i form av nødvendig og godt utstyr, drift og vedlikehold av banene våre, drift av klubbhuset, utdanning av trenere samt muligheter til å kunne hente inn eksterne ressurser som kan hjelpe oss å bli enda bedre som klubb. Covid-19 pandemien har vært utfordrende for alle, men det ser ut til at Hisøy IL Fotball har kommet gjennom dette på en god måte og vi har begrenset frafall hvilket er svært gledelig. Nå ønsker vi å løfte klubben ytterligere og en samarbeidspartner i Agdersveis er svært viktig for å nå våre mål om utvikling i klubben. Vi ser alle frem til å komme tilbake til en normal hverdag med serie og turningsspill og til videre samarbeid med Agdersveis» kommenterer vår leder i fotballgruppa, Ole Kristoffer Andersen.

Vi må også rette en spesiell takk til Jan Sigurd Otterlei, Agdersveis AS’ eier for hans brennende engasjement og interesse for og bidrag til lokalfotballen (og andre idretter), både topp og bredde. Dette gjelder ikke bare på Hisøy, men med sine firmaer i Otterlei-group så er han blitt en svært vesentlig bidragsyter til lokalidretten. Vi er utrolig takknemlige for dette og håper og tror at vi i Hisøy IL Fotball også med vårt viktige arbeid bidrar til at samarbeidet med Agdersveis kan fortsette i lang tid fremover.
www.agdersveis.no
www.otterleigroup.no

Skroll til toppen