KLubbens Visjon

Hisøy IL - livslang idrettsglede

Hisøy IL skal ha mål om å skape og utvikle gode individer gjennom sportslig aktivitet.

Barn, unge og voksne skal tas vare på og gis muligheter til å tilegne seg egenskaper som vil skape gode samfunnsborgere.

Med livslang deltakelse i idrettslaget mener vi at alle som ønsker å delta i Hisøy IL, enten som aktiv, mosjonist, trener, leder, styremedlem, dugnadsdeltaker eller støttemedlem skal finne sin plass og møtes i henhold til idrettslagets verdier.

Gjennom Hisøy IL ønsker vi være med å forme enkelt individet til å oppnå sine personlige mål og visjoner i forhold til idretten, uavhengig av ferdighetsnivå, egnethet, funksjonalitet og interesse.

Skroll til toppen