Årsmøtene gjennomføres innen mars

Det innkalles til årsmøter slik : Håndballgruppa mandag 4 mars 18.00 Klubbhuset Disk sport torsdag 7 mars Fortet Fotballgruppa torsdag 7 mars Fortet kl 19.00 Hovedstyret onsdag 20 mars kl 19.00 Fortet

Til medlemmene i Hisøy IL FOTBALLGRUPPA
Hisøy, 14.02.2019
Innkalling til årsmøte i Hisøy IL fotballgruppa
Styret innkaller herved til årsmøte i Hisøy IL fotballgruppa.
Årsmøtet avholdes den 07.03.2019 fra klokken 19:00 på Fortet.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.02.2019 til
leder@hisoyfotball.no. Saker som ønsket tatt opp i årsmøte kan sendes på e-mail og følgende temaer skal belyses:
• Saksfremlegg
• Forslag til vedtak
• Konsekvens betraktninger
o Sportslige konsekvenser
o Økonomiske konsekvenser
o Andre konsekvenser
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på fotballgruppens hjemmesider www.hisoyil.no
Alle medlemmer i fotballgruppa har stemmerett, men barn og ungdom under 16 år blir representert
av én av de foresatte. Medlemmet må ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ikke ha
ubetalte kontingentkrav.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Hisøy IL Fotball

 

Støtt oss!