Årsmøtene gjennomføres innen mars

Det innkalles til årsmøter slik : Håndballgruppa mandag 4 mars 18.00 Klubbhuset Disk sport onsdag 7 mars Fortet Fotballgruppa onsdag 7 mars Fortet kl 19.00 Hovedstyret onsdag 20 mars kl 19.00 Fortet

Klubbhåndboken til Hisøy IL lansert!

Klubbhåndboken ble tirsdag 15.01.2018 lansert på fortet. Klubbhåndboken er klubbens viktigste styringsverktøy og er førende for all virksomhet i klubben. Alle som jobber mot klubben og alle medlemmer må sette seg inn i håndboken!

Kontingent

Betalingsinformasjon

I 2016-sesongen gjelder følgende regler for deltakelse:

350,- per barn eller 600,- per familie
Betaling gjøres til konto: 2800.15.78938
Merk betalingen med barnets navn og kull

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift