Med hjerte for fotballen på Hisøy?

Hisøy IL sin fotballgruppe jobber etter mantraet "Flest mulig, lengst mulig". Det betyr at vi jobber for å gi et bredt tilbud med attraktivt innhold til alle våre fotballspillere! Nå trenger vi din hjelp til fortsatt å bli stadig bedre!

Nytt styre i fotballgruppa

Det ble avholdt årsmøte i fotballgruppa fredag 9. februar. På årsmøtet ble nytt styre valgt. Styret har videre hatt sitt første årsmøte og har konstituert seg. Ny leder av fotballgruppa er Ole Kristoffer Andersen.

Besøk våre lagsider

Treningstider

Treningstider i ballhall og idrettshaller

Behov for treningstid skal meldes inn til HIsøy IL som fordeler tidene. Kontakt Jon Solli dersom ditt lag trenger treningstid inne (jon@sagavideo.no)

Har du fått treningstid i hallen? Vaktmester Per Øyvind Bjelland (90628555) gir tilgang. Det vil kun bli levert ut en brikke per kull.

Sjekk forøvrig når det er arrangementer i hallen på Arendal kommune sin hjemmeside (https://bookingak.ikt-agder.no/schema.aspx).

Treningstid som ikke blir brukt skal varsles til Jon Solli.

Styret

Styret for 2018

Nytt styre for 2018
Rolle Navn e-postadresse
Leder Ole Kristoffer Andersen leder@hisoyfotball.no
Sportslig leder Geir Ove Venemyr govenemyr@gmail.com
Økonomi Martin Myraker kasserer@hisoyfotball.no
Materialforvalter Martin Marensius Johansen martin.marensius.johansen@gmail.com
Sponsoransvarlig 1 Ståle Granerud sgr@h-co.no
Sponsoransvarlig 2 Erik Christiansen Erik.Christiansen@nov.com 
Medlemsinntekter , arrangement og dugnad Erik Mong ermong@gmail.com
Arrangement og dugnad 1 Jens Frodesen Jens.Frodesen@osm.no

 

Årsmøte

Årsmøte i fotballgruppa for 2017

Signert referat fra årsmøtet:

HIL Fotball signert årsmøtereferat

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift