Årsmøte Hisøy Håndball

Årsmøte avholdes onsdag 3. mars kl 19:00.

Vanlige årsmøtesaker, saksliste kommer senere. Innkomne saker må være Håndballstyret i hende innen tirsdag 23.02.

Hvilken form møtet vil ha (fysisk, digitalt, blanding) blir avgjort senere.

Rull til toppen