Håndball kontaktinformasjon trenere, oppmenn og kullkontakter

Kontaktliste høst 2017 / vår 2018

I vedlagte PDF dokument: Hisøy Håndball, Adresse -og telefonliste, trenere, oppmenn og kullkontakter