Vinterdrift på fotballbanenØya-øya Hisøya!

Vi kommer fremover til å brøyte hovedbanen når det kommer snø. Dere må imidlertid være forberedt på at banen til tider kan være stengt og informasjon om det legges ut på Facebook-gruppen til Hisøy fotball. Sjekk den når det har snødd.

Merk dette! Når traktoren er ute på banen og rydder, skal det som hovedregel ikke være aktivitet på banen! Barn og unge skal holdes borte fra banen. Skulle brøytemannskapet vurdere det som trygt at det foregår trening på motsatt side av banen så skal aktiviteten også holdes på anvist plass. Det er ikke lov å hente baller som måtte komme over på området som ryddes. Både spillere og trenere er pålagt å etterkomme traktorførerens pålegg og instrukser.

Årsmøte 2018 fotballgruppa

Det kalles inn til årsmøte fredag 9. februar 2018 fra klokken 19:00. Møtet holdes på klubbhuset. Merk frist for å sende inn saker til behandling i årsmøtet er satt til to uker før møtet. Endelig dagsorden blir publisert her senest én uke føre møtet.

Vinterdrift 2017/2018

Vi kommer fremover til å brøyte hovedbanen når det kommer snø. Dere må imidlertid være forberedt på at banen til tider kan være stengt og informasjon om det legges ut på Facebook-gruppen til Hisøy fotball. Sjekk den når det har snødd

Egon Restaurant Arendal sponser Hisøy fotball!

Restauranten Egon og Hisøy fotball har inngått en samarbeidsavtale som skal gi fotballgruppas medlemmer gode opplevelser i restauranten og fotballgruppa støtte til videre sportslig satsning!

Fortet-SMS

Fortet-SMS Fortet-SMS er et tilbud under Hisøy IL sin paraply som henvender seg generelt til ungdom med formål om å tilby positive aktiviteter i et trygt miljø.

 

Støtt oss!